Dissertation 

About 92 item dissertation in line with exegesis query results,the following is 1 to 50(Search took 0.080 seconds)

 1. A Comparative Study on Guo Qingfan's Chuang Tzu Jishi and Wang Xianqian's Chuang Tzu Jijie,ZhangWeiHong/Jinan University,0/15
 2. "Mao Shi Chuan Jian Tong Shi" explanation of things,ZuoZuo/Yangzhou University,0/53
 3. A Systematical Research on Exegetic Materials in WuJingZhengYi,WangFang/Zhejiang Normal University,0/19
 4. Study on the Exegesis of Xin Yu Jiao Zhu,LiuXiangQin/Northwest Normal University,0/26
 5. Zhu Xi "shijizhuan" Justice Research,ZhangYuanYe/Yangzhou University,0/25
 6. Besearch on Si Mazhen’s ShiJiSuo Yin,NiuQiaoHong/Zhengzhou University,0/70
 7. "Shangshu" exegesis on the easy method,GuoQingHua/Yangzhou University,0/29
 8. "Zhang Lu" and the Researh of Folkloric Vocabulary,HanHua/Liaoning Normal University,0/17
 9. Exploring the Ways in Explaining Chinese Buddhist Sutra,ZhangYouJun/Hunan Normal University,0/59
 10. Deliberation on YuDan’Interpretation of the Analect,ShenHui/Shanxi University,0/26
 11. China exegesis and Western interpretation - western "linguistic interpretation of sheep" culture,LuoZhiFang/Liaoning Normal University,0/45
 12. Study on the Exegesis of the Historical Note of Qing Dynasty,DuanYingZuo/Shandong Normal University,1/164
 13. Comperative Study on the Exegesis of the "Nan Hua Zhen Jing Zhu Shu",LiShuLian/Jinan University,0/36
 14. Study of Exegesis Methodology from HanShuNote by Yan Shigu,YuanYuJie/Bohai University,0/33
 15. The Exegetics Study of Ruan Yuan According to the 《YanJingshiji》,ZhouLu/Bohai University,0/41
 16. Onomatopoeic Interpretation of Word in Shiming and Liu Xi’s Language Root Exploring,WuMing/East China Normal University,0/41
 17. The Study on Exegesis of Si Shu Gai Cuo,ZhaoDongZuo/Central China Normal University,0/47
 18. Exegesis Study Abstract for "Shi Jing Bai Shu",LeiShuangFeng/Northwest Normal University,0/50
 19. Research on the Exegesis in Main Body of Guo Yu,MaYan/Bohai University,0/48
 20. Rong Zhai Sui Bi and Shi Jia Zhai Yang Xin Lu Exegesis of Comparaitve Study,ChangHuaLei/Inner Mongolia Normal,0/60
 21. Study on the Exegesis of the Historical Note of Tang and Five Dynasties,MeiYuanChun/Shandong Normal University,0/55
 22. Exegetical Study of the Yin Zhizhang Annotation about Guanzi,WangXiaoLi/Central China Normal University,0/60
 23. Duan Yucai’s "Shuowen Jiezi Zhu" with Exegesis of the Shijing,ZuoKe/Nanjing University,0/54
 24. The Exegetical Research of "TongYa",OuYaQing/Bohai University,0/71
 25. Research note exegesis inducer,WuYuXiang/Shandong Normal University,0/109
 26. Exegetical Study on Lunyujizhu of Zhuxi,LuXiao/Suzhou University,0/221
 27. On the Studies of Shijing in Siming Area in Southern Song Dynasty,LouZuoZuo/Ningbo University,0/18
 28. An Exegetic Study on Yu Xingwu’s a New License for the Book of Odes by Zeluoju,LiYuPing/Jishou University,0/7
 29. A Study on the Research of the Book of Odes by Chu-tzu,ChenCai/East China Normal University,0/118
 30. On the Study of the Book of Songs by Wen Yiduo,ZhaoXiuQin/Jishou University,0/201
 31. The Exegesis Value of "Meng Xi Bi Tan",LiMingZhu/Inner Mongolia Normal,0/41
 32. Deep Hermeneutic and Idea as Symptom,LiuLi/Jilin University,0/183
 33. \,GuoRong/Shandong University,3/492
 34. An Argument between Jerusalem and Athens,LiYong/Shandong University,0/256
 35. Tang different paper studies,YangBingYu/Shaanxi Normal University,4/488
 36. The Yuxi students shijian Note \,DingJunMiao/Shaanxi Normal University,4/273
 37. Zhu Xi exegetical study,JiaZuo/Fudan University,0/169
 38. The Exegesis and Lexicology Value of Chunqiu and Biography of Gongyang with He Xiu’s Annotation,XuManMan/Zhejiang University,0/85
 39. Chun Qiu Wei and the Theory of Chun Qiu in Han Dynasty,XuDongLiang/Northeast Normal University,0/52
 40. \,ChenBingMei/Suzhou University,3/46
 41. Biblical Archetypes in D.H. Lawrence’s Novels,GuXinYing/Henan University,1/399
 42. The exegetical method study of the \,ZhangYueQin/Qufu Normal University,2/134
 43. \,QuYuLi/Shandong Normal University,8/469
 44. \,LiHeYu/Capital Normal University,0/173
 45. \,HouShuiXia/Jinan University,6/222
 46. Huang Kan’s Inheritance and Evelopment to the Chinese Exegetics,ZhaoHui/Liaoning Normal University,2/151
 47. Comparison between the Exegesis of Maozhuan and Zhengjian,ZhangYan/Lanzhou University,2/231
 48. Guodian Chu Tomb bamboo \,WangWeiGuo/Yangzhou University,1/486
 49. Women for Women in ancient Chinese moral education research,LiHui/Central South University,5/549
 50. \,CuiZuo/Jinan University,2/405

Total 2 Pages First Previous 1 2 Next Last

© 2012 www.DissertationTopic.Net  Mobile